Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Raport semestrial al consiliului de administratie conform regulamentului ASF nr 5 2018 pentru semestrul I 2018

Raport privind rezultatele financiare preliminare ale semestrul 1 2018

Comunicat intalnire actionari si investitori 16.07.2018

Procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2017 catre actionarii societatii EMAILUL SA

Raport asupra Auditului Situatiilor Financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017

Documente AGOA 25.06.2018

Calendar de comunicare financiara pentru anul 2018

Calendar de comunicare financiara pentru anul 2019

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare ale anului 2018

Convocator AGA 23.04.2019

Documente AGOA 23.04.2019

Raportul auditorului independent pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018

Referat pentru punctul 5 din convocator AGOA 23-24.04.2019

Nota cu privire la alegerea auditorului financiar AGOA 23-24.04.2019

Rezultate financiare anuale 2018

Procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2018 catre actionarii societatii EMAILUL SA

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - Semestrul I.2019

Prezentarea rezultatelor financiare interimare ale anului 2019

Convocator AGA 24.04.2020

DOCUMENTE PENTRU AGA DIN 24.04 2020

Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA 24.04.2020

Comunicat reducere activitate

Raportul auditorului independent pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019

Rezultate financiare anuale 2019

Convocator AGOA 11.08.2020

Nota explicativa la pct. 2 din Convocator AGOA 11.08.2020

Propunere de distribuire profit an 2019

Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA 11.08.2020

Hotararea AGOA 11.08.2020

Comunicat privind procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2019

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - Semestrul I.2020

Raport pentru AGOA din 21.10.2020

Comunicat referitor la punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGA din 21.10.2020

Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA din 21.10.2020

Hotararea AGOA 21.10.2020

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare ale anului 2020

Convocator AGOA 22.04.2021

Propunere de distribuire profit pentru anul 2020

Documente AGOA  22.04.2021

Raport de audit pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020

Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA din 22.04.2021

Rapoarte anuale pentru anul 2020

Rezultate vot AGOA 22.04.2021

Comunicat privind procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2020