top of page

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Raport semestrial al consiliului de administratie conform regulamentului ASF nr 5 2018 pentru semestrul I 2018

Raport privind rezultatele financiare preliminare ale semestrul 1 2018

Comunicat intalnire actionari si investitori 16.07.2018

Procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2017 catre actionarii societatii EMAILUL SA

Raport asupra Auditului Situatiilor Financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017

Documente AGOA 25.06.2018

Calendar de comunicare financiara pentru anul 2018

bottom of page