Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Raport semestrial al consiliului de administratie conform regulamentului ASF nr 5 2018 pentru semestrul I 2018

Raport privind rezultatele financiare preliminare ale semestrul 1 2018

Comunicat intalnire actionari si investitori 16.07.2018

Procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2017 catre actionarii societatii EMAILUL SA

Raport asupra Auditului Situatiilor Financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017

Documente AGOA 25.06.2018

Calendar de comunicare financiara pentru anul 2018