top of page

Calendar de comunicare financiara pentru anul 2019

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare ale anului 2018

Convocator AGA 23.04.2019

Documente AGOA 23.04.2019

Raportul auditorului independent pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018

Referat pentru punctul 5 din convocator AGOA 23-24.04.2019

Nota cu privire la alegerea auditorului financiar AGOA 23-24.04.2019

Rezultate financiare anuale 2018

Procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2018 catre actionarii societatii EMAILUL SA

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - Semestrul I.2019

bottom of page