top of page

Prezentarea rezultatelor financiare interimare ale anului 2019

Convocator AGA 24.04.2020

DOCUMENTE PENTRU AGA DIN 24.04 2020

Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA 24.04.2020

Comunicat reducere activitate

Raportul auditorului independent pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019

Rezultate financiare anuale 2019

Convocator AGOA 11.08.2020

Nota explicativa la pct. 2 din Convocator AGOA 11.08.2020

Propunere de distribuire profit an 2019

Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA 11.08.2020

Hotararea AGOA 11.08.2020

Comunicat privind procedura de distribuire a dividendelor aferente anului 2019

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - Semestrul I.2020

Raport pentru AGOA din 21.10.2020

Comunicat referitor la punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGA din 21.10.2020

Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA din 21.10.2020

Hotararea AGOA 21.10.2020

bottom of page